Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podania, wnioski, skargi i inną korespondencję przyjmuje sekretariat szkoły.
Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg   i wniosków określa Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie wprowadzony Zarządzeniem dyrektora nr 1 z 2020 r.
W każdą trzecią środę miesiąca odbywają się wywiadówki bądź otwarte zebrania rodziców i nauczycieli. Zmiana terminu wywiadówki lub zebrania otwartego może nastąpić w szczególnych przypadkach. Fakt taki jest bezzwłocznie ogłaszany przez wychowawców i na internetowej stronie liceum.Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-22
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa