Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podania, wnioski, skargi i inną korespondencję przyjmuje sekretariat szkoły.
Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg   i wniosków określa Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie wprowadzony Zarządzeniem dyrektora nr 1 z 2020 r.
W każdą trzecią środę miesiąca odbywają się wywiadówki bądź otwarte zebrania rodziców i nauczycieli. Zmiana terminu wywiadówki lub zebrania otwartego może nastąpić w szczególnych przypadkach. Fakt taki jest bezzwłocznie ogłaszany przez wychowawców i na internetowej stronie liceum.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa