Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Majątek szkoły

Adres: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 30
Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa
Funkcja obiektu: Budynek szkolny
Kubatura: 33 760 m3
Powierzchnia użytkowa: 5 435 m2
Powierzchnia zabudowy: 2 036 m2
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,9 ha
Liczba kondygnacji naziemnych: 5
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dane wg inwentaryzacji wykonanej w styczniu 1995 r.

1. XVIII Liceum Ogólnokształcące  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. XVIII Liceum Ogólnokształcące  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.


Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-20
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa