Kanał Wyżej
Majątek szkoły

Adres: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 30 Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa Funkcja obiektu: Budynek szkolny Kubatura: 33 760 m3 Powierzchnia użytkowa: 5 435 m2 Powierzchnia zabudowy: 2 036 m2 Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,9 ha Liczba kondygnacji naziemnych: 5 Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dane wg inwentaryzacji wykonanej w styczniu 1995 r.
1. XVIII Liceum Ogólnokształcące  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. XVIII Liceum Ogólnokształcące  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Majątek szkoły

Wersja standardowa