Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

1. Księga uczniów

 

2. Ewidencja legitymacji szkolnych

 

3. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych

 

4. Księga absolwentów

 

5. Rejestr wydanych zaświadczeń

 

6. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

 

7. Rejestr uchwał rady pedagogicznej

 

8. Rejestr zarządzeń dyrektora

 

9. Rejestr pracowników

 

10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 

11. Księgi inwentarzowe

 

12. Rejestr zamówień publicznych

 

13. Rejestr korespondencji

 

 


Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-22
Aktualizujący bzmw/ext.ekamienobrodzka 2012-11-30
Zatwierdzający bzmw/ext.esosnowska 2012-11-30
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-30
Wersja standardowa