Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

1. Księga uczniów
 
2. Ewidencja legitymacji szkolnych
 
3. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 
4. Księga absolwentów
 
5. Rejestr wydanych zaświadczeń
 
6. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 
7. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 
8. Rejestr zarządzeń dyrektora
 
9. Rejestr pracowników
 
10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 
11. Księgi inwentarzowe
 
12. Rejestr zamówień publicznych
 
13. Rejestr korespondencji
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa