Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

 

Dyrektor Szkoły →      Wicedyrektor

                                   Sekretarka

                                   Sekretarz

                                   Kierownik Gospodarczy → Dozorcy

                                                                            Woźne

 

Rada pedagogiczna → Biblioteka

                                  Zespół psychologiczno-pedagogiczny

                                  Zespoły międzyprzedmiotowe

 

Rada Rodziców →       Prezydium Rady Rodziców → Rady klasowe

 

Samorząd Szkolny →  Prezydium Samorządu Szkolnego → Samorządy klasowe


Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-20
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa