Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

Liczba oddziałów

 

klasa I (3-letnie) 5
klasa I (4-letnie) 6
klasa II              7
klasa III             7
Razem              25

 

Liczba uczniów

klasa I (3-letnie) 164
klasa I (4-letnie)  201
klasa II               219
klasa III              215
Razem                799

Struktura zatrudnienia

Pełnozatrudnieni       39
Niepełnozatrudnieni  27
Razem                       66

Stopnie awansu społecznego

Stażysta            1
Kontraktowy      4
Mianowany       24
Dyplomowany   37
Razem              66

Pracownicy administracji i obsługi

Administracja   3
Obsługa          12
Razem             15


Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-20
Aktualizujący Maciejczyk Mirosław 2020-01-23
Zatwierdzający Ołdakowska–Dębek Edyta 2020-01-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-01-23
Wersja standardowa