Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Liczba oddziałów
 
klasa I (3-letnie) 5
klasa I (4-letnie) 6
klasa II              7
klasa III             7
Razem              25
 
Liczba uczniów
klasa I (3-letnie) 164
klasa I (4-letnie)  201
klasa II               219
klasa III              215
Razem                799
Struktura zatrudnienia
Pełnozatrudnieni       39
Niepełnozatrudnieni  27
Razem                       66
Stopnie awansu społecznego
Stażysta            1
Kontraktowy      4
Mianowany       24
Dyplomowany   37
Razem              66
Pracownicy administracji i obsługi
Administracja   3
Obsługa          12
Razem             15Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa