Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. Smolna 30, 00-375 Warszawa jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1. Orzeczenia organizacyjnego z dnia 21.01.1992 r.

2. Uchwały NR XXI/563/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez m.st. Warszawę w czteroletnie licea ogólnokształcące.

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

5. Statutu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana ZamoyskiegoWprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-20
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa