Kanał Wyżej
Status prawny

XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. Smolna 30, 00-375 Warszawa jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
1. Orzeczenia organizacyjnego z dnia 21.01.1992 r.
2. Uchwały NR XXI/563/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez m.st. Warszawę w czteroletnie licea ogólnokształcące.
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).
5. Statutu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana ZamoyskiegoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa