Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Organami XVIII Liceum Ogólnokształcącego są:
• Dyrektor
• Wicedyrektor
• Rada Pedagogiczna
• Rada Rodziców
• Samorząd Uczniowski
Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego.
 
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego i Statutem XVIII Liceum Ogólnokształcącego.


Wprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-22
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa