Kanał Wyżej
Kompetencje

Organami XVIII Liceum Ogólnokształcącego są:
• Dyrektor
• Wicedyrektor
• Rada Pedagogiczna
• Rada Rodziców
• Samorząd Uczniowski
Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego.
 
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego i Statutem XVIII Liceum Ogólnokształcącego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa